BLE Heart rate graph in javascript

HR – Plot multiple bluetooth heart rate monitors on a graph

Here it is, if you want to try it.

It is just a html page with all the bluetooth and stats done using javascript so it runs entirely in your browser. No cookies, server side anything, tracking (unless you load the maps), costs or adverts.

It looks a bit like this with 3 devices all connected at once:

Heart rate graph screen dump

Heart rate graph screen dump

It can handle the ”upload” of multiple gpx track and plot the heart rate from those as well as map them. Again nothing is actually uploaded – it is all browser based javascript. Not very pretty either and a bit buggy..

thedays.se/hr.html

högen är strålande

Sommaren 2015 besökte vi Konst på Hög i Kumla med våra strålningsmätare

Högen består av alunskiffer med mycket uran i, samt en del konst på. Rester av Sveriges olja och konst produktionen är den. Alunskiffer härifrån används i en fabrik i Kvarntorp för att göra den fina blåbetongen som används i så många av husen i Sverige.

Om du väntar en stund till sidan laddats klart så ser du att marken under konsten på högen är strålande.
//thedays.se/wp-content/uploads/2015/07/2015-08-14.kmz

//thedays.se/wp-content/uploads/2015/07/Ecotest-2015-08-14-094826.kmz

map

Sie file dodackey

I did some work on it, the sie file thingy, still lots to go though.

Turning the swedish parts of utf-8 into PC8 (cp437)  with javascript:

<script>
retval='"ÅÄÖåäö" ';
document.write('I want ' + retval + ' encoded in pc8  = ');
retval = retval.replace(/Å/g, '&#x8f;').replace(/Ä/g,'&#x8e;').replace(/Ö/g,  '&#x99;').replace(/å/g,'&#x86;').replace(/ä/g,'&#x84;').replace(/ö/g,'&#x94;');
document.write(retval +  '');
</script>