högen är strålande

Sommaren 2015 besökte vi Konst på Hög i Kumla med våra strålningsmätare

Högen består av alunskiffer med mycket uran i, samt en del konst på. Rester av Sveriges olja och konst produktionen är den. Alunskiffer härifrån används i en fabrik i Kvarntorp för att göra den fina blåbetongen som används i så många av husen i Sverige.

Om du väntar en stund till sidan laddats klart så ser du att marken under konsten på högen är strålande.
//thedays.se/wp-content/uploads/2015/07/2015-08-14.kmz

//thedays.se/wp-content/uploads/2015/07/Ecotest-2015-08-14-094826.kmz

map