högen är strålande

Sommaren 2015 besökte vi Konst på Hög i Kumla med våra strålningsmätare

Högen består av alunskiffer med mycket uran i, samt en del konst på. Rester av Sveriges olja och konst produktionen är den. Alunskiffer härifrån används i en fabrik i Kvarntorp för att göra den fina blåbetongen som används i så många av husen i Sverige.

Om du väntar en stund till sidan laddats klart så ser du att marken under konsten på högen är strålande.
//thedays.se/wp-content/uploads/2015/07/2015-08-14.kmz

//thedays.se/wp-content/uploads/2015/07/Ecotest-2015-08-14-094826.kmz

map

Sie file dodackey

I did some work on it, the sie file thingy, still lots to go though.

Turning the swedish parts of utf-8 into PC8 (cp437)  with javascript:

<script>
retval='"ÅÄÖåäö" ';
document.write('I want ' + retval + ' encoded in pc8  = ');
retval = retval.replace(/Å/g, '&#x8f;').replace(/Ä/g,'&#x8e;').replace(/Ö/g,  '&#x99;').replace(/å/g,'&#x86;').replace(/ä/g,'&#x84;').replace(/ö/g,'&#x94;');
document.write(retval +  '');
</script>